ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ / ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το εισόδημα που λαμβάνουμε από την εργασία μας, καθορίζει αποφασιστικά το επίπεδο διαβίωσης, τόσο το δικό μας, όσο και της οικογένειάς μας. Σε περίπτωση ενός απρόοπτου γεγονότος, που χάσουμε την ικανότητά μας να εργαστούμε, χάνουμε δυστυχώς και την ικανότητά μας να ορίσουμε εμείς, αρκετά από τα δεδομένα της καθημερινότητας μας.

Αναπόφευκτα, επηρεάζεται ο τρόπος ζωής μας, πολλές φορές γίνεται πιο δαπανηρός καθώς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες ενός ατυχήματος ή μιας ασθένειας, ενώ και οι παροχές από τον κοινωνικό φορέα είναι σημαντικά μικρότερες από το εισόδημα που είχαμε όταν εργαζόμασταν. Η Generali, θέλοντας να προσφέρει στους ασφαλισμένους της ολοκληρωμένη προστασία, διαθέτει μια σειρά από εξειδικευμένες καλύψεις, που προσφέρουν επιπρόσθετη οικονομική στήριξη, έναντι κάθε απροόπτου.

Οι καλύψεις που περιγράφονται παρακάτω μπορούν να προστεθούν στα βασικά Ασφαλιστικά Προγράμματα Υγείας της Generali, ενώ κάποιες προσφέρονται και μεμονωμένα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αλφαβητικά

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα ή Ασθένεια (Α.Π.Α.)

Η παροχή της Α.Π.Α. σας προσφέρει τη σιγουριά ότι τα σχέδιά σας θα παραμείνουν ανεπηρέαστα, ακόμη και αν χάσετε την ικανότητα σας να εργαστείτε. Η παροχή προβλέπει την απαλλαγή του ασφαλισμένου, από την υποχρέωση να πληρώσει ασφάλιστρα για τα προγράμματα υγείας που κατέχει, σε περίπτωση που, εξαιτίας κάποιου ατυχήματος ή ασθένειας, δεν μπορεί να εργαστεί.

Το εκάστοτε ασφαλιστικό πρόγραμμα παραμένει σε ισχύ, χωρίς να απαιτείται η καταβολή ασφαλίστρου από εσάς, καθώς η εταιρία αναλαμβάνει την πληρωμή του ασφαλίστρου, διασφαλίζονται σε εσάς και την οικογένειά σας, την ομαλή συνέχιση των παροχών του προγράμματος.

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Μόνιμης Ανικανότητας Συμβαλλόμενου από Ατύχημα ή Ασθένεια (Α.Π.Α.Σ.)

Η παροχή της Α.Π.Α.Σ. δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν τα σχέδια και ο προγραμματισμός που έχετε κάνει για τα παιδιά σας, έστω και αν χάσετε την ικανότητά σας να παράγετε εισόδημα ή φύγετε από τη ζωή. Μέσω της Α.Π.Α.Σ. διασφαλίζεται ότι τα οφέλη των ασφαλιστικών και αποταμιευτικών προγραμμάτων σας θα προσφερθούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στην οικογένεια σας.

Απώλεια Εισοδήματος λόγω Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα ή Ασθένεια (Α.Ε.)

Η παροχή της απώλειας εισοδήματος λόγω πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια επιτρέπει να αναπληρωθεί η απώλεια του εισοδήματός σας, στην περίπτωση που - λόγω ατυχήματος ή ασθένειας - δεν θα μπορείτε να εργαστείτε. Επιπλέον μπορείτε να επιλέξετε εσείς το διάστημα έναρξης καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, ανάμεσα από τέσσερις συνδυασμούς.

Απώλεια Εισοδήματος λόγω Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα (Α.Ε.Α.)

Η παροχή της απώλειας εισοδήματος λόγω πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας από ατύχημα επιτρέπει να αναπληρωθεί η απώλεια του εισοδήματος, σε περίπτωση που - λόγω ατυχήματος - δεν θα μπορείτε να εργαστείτε. Επιπλέον μπορείτε να επιλέξετε εσείς το διάστημα έναρξης καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, ανάμεσα από τρεις συνδυασμούς.

Επιστροφή Εξόδων Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης από Ατύχημα (Ε.Π.Α. & Ε.Π.Α. / Π.)

Με την παροχή της ΕΠΑ η Generali αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων που θα γίνουν εκτός νοσοκομείου, σε περίπτωση ατυχήματος. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίστε τη δυνατότητα επιλογής του καλύτερου και πιο έγκαιρου τρόπου για την αντιμετώπιση των συνεπειών ενός ατυχήματος. Μεταξύ άλλων, καλύπτονται και οι δαπάνες για φυσιοθεραπείες και οδοντιατρικά έξοδα που οφείλονται σε ατύχημα.

Ετήσιο Εισόδημα λόγω Μόνιμη Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα ή Ασθένεια (Ε.Μ.Ο.Α.)

Η παροχή της Ε.Μ.Ο.Α. προσφέρει ένα σταθερό μηνιαίο εισόδημα σε περίπτωση που, εξαιτίας κάποιου ατυχήματος ή ασθένειας, χάσετε την ικανότητα να εργαστείτε και επομένως να παράγετε εισόδημα. Το μηνιαίο εισόδημα καταβάλλεται για όσο διάστημα διαρκεί η αναπηρία και έως την ηλικία των 65 ετών.

Θάνατος από Ατύχημα (Θ.Α.)

Με την παροχή Θ.Α. η Generali σας προσφέρει τη δυνατότητα να προστατεύσετε οικονομικά τα αγαπημένα σας πρόσωπα, σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα, με εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Το κεφάλαιο καταβάλλεται στους δικαιούχους που εσείς θα ορίσετε, την στιγμή του θάνατου που θα οφείλεται σε κάποιο ατυχήμα, και διπλασιάζεται σε περίπτωση που το ατύχημα που προκάλεσε το θάνατο, είναι τροχαίο. Η κάλυψη θανάτου από ατύχημα συμβάλλει στην προστασία της οικογένειας, απαλλάσσοντας τους δικούς μας ανθρώπους από την οικονομική απώλεια που συνοδεύει πάντα έναν αιφνίδιο θάνατο.

Ισόβια Ασφάλεια Θανάτου Ισοβίων Πληρωμών

Όταν οι οικονομικές επιπτώσεις θανάτου ενός προσώπου δεν γίνεται να οριοθετηθούν χρονικά, τότε η πλέον κατάλληλη λύση είναι η ισόβια ασφάλιση ζωής. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν το ασφαλισμένο κεφάλαιο με το θάνατο του ασφαλισμένου προσώπου, προσαυξημένο με τις τυχόν υπεραποδόσεις επενδύσεων.

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα ή Ασθένεια (Μ.Ο.Α.)

Η παροχή της Μ.Ο.Α. μας προστατεύει και μας διασφαλίζει οικονομικά, σε περίπτωση που, εξαιτίας κάποιου ατυχήματος ή ασθένειας, χάσουμε την ικανότητά μας να παράγουμε εισόδημα από την εργασία μας. Το ασφαλισμένο κεφάλαιο διπλασιάζεται σε περίπτωση που η απώλεια αυτής της ικανότητας οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα.

Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα (Μ.Α.)

Η παροχή της Μ.Α. μας προστατεύει και μας διασφαλίζει οικονομικά, σε περίπτωση που, εξαιτίας κάποιου ατυχήματος, χάσουμε πλήρως ή μερικά την ικανότητά μας να παράγουμε εισόδημα από την εργασία μας. Το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται είτε ολόκληρο είτε σε ποσοστό ανάλογο με το ποσοστό που θα περιοριστεί η ικανότητά μας να παράγουμε εισόδημα.

Νοσοκομειακό Επίδομα από Ατύχημα ή Ασθένεια (Ν.Ε.)

Παροχή επιδοματικού χαρακτήρα που καταβάλλει ένα συγκεκριμένο ποσό για κάθε ημέρα νοσηλείας, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα έξοδα. Σκοπός της παροχής είναι να καλύψει μικρές και καθημερινές δαπάνες, που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, για τις οποίες δεν είναι εύκολο να αποστέλλονται παραστατικά. Επιπρόσθετα, μετά την έξοδο από το νοσηλευτικό ίδρυμα η παροχή συνεχίζει να προσφέρει το ίδιο ημερήσιο ποσό - σαν επίδομα ανάρρωσης - για χρονικό διάστημα ίσο με το ½ των ημερών νοσηλείας.

Πρόσκαιρη Ασφάλιση Θανάτου Χωρίς Συμμετοχή στα Κέρδη (Σ.Α.Θ.)

Η απλή ασφάλιση ζωής σας παρέχει τη δυνατότητα να προστατευτείτε από τις οικονομικές επιπτώσεις ενός θανάτου στην οικογένεια, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. Σας παρέχει επίσης τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την κάλυψη σε όρια και διάρκεια που εσείς επιλέγετε. Η απλή ασφάλιση ζωής αποτελεί τον πλέον πρόσφορο τρόπο οικονομικής προστασίας της οικογένειας από τον κίνδυνο της πρόωρης απώλειας ζωής και βοηθά να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγραμματισμού όταν ο ασφαλισμένος δεν είναι πια στη ζωή.

Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα ή Ασθένεια (Α.Ε./30)

Η παροχή της πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια βοηθά να αναπληρώσετε την απώλεια του εισοδήματός σας, σε περίπτωση που - εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας - δεν θα μπορείτε να εργαστείτε. Η περίοδος καταβολής αποζημίωσης ξεκινά την 31η μέρα από την ημερομηνία του ατυχήματος ή της ασθένειας.

Προστασία Δανειοληπτών

Πρόγραμμα ασφάλισης για περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια ενός ατόμου. Το κεφάλαιο κάλυψης ακολουθεί την εξέλιξη του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου σας, διασφαλίζοντας την αποπληρωμή των δανειακών σας υποχρεώσεων, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν είναι σε θέση να το εξοφλήσει, λόγω θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας.

Σοβαρές Ασθένειες (Σ.Α.)

Με την κάλυψη της Σ.Α., η Generali σας παρέχει ένα κεφάλαιο σε περίπτωση διάγνωσης μίας από τις 13 σοβαρές ασθένειες, διασφαλίζοντας τη ρευστότητα και την άνεση που είναι απαραίτητη σε ανάλογες περιπτώσεις. Το κεφάλαιο αυτό δεν προσφέρεται σαν αποζημίωση εξόδων, αλλά προσφέρεται με τη μορφή μετρητών σε δύο δόσεις με τη διάγνωση και αναγνώριση της ασθένειας, χωρίς να είναι απαραίτητα τα διάφορα παραστατικά εξόδων.

Χειρουργικό Επίδομα από Ατύχημα ή Ασθένεια (Χ.Ε.)

Η συγκεκριμένη παροχή είναι επιδοματικού χαρακτήρα, κατά την οποία καταβάλλεται ένα ποσό σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης, οπουδήποτε αυτή γίνει με νόμιμο τρόπο. Το ποσό είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα της χειρουργικής επέμβασης. Σκοπός της παροχής είναι να καλύψει εξ ολοκλήρου ή να συμπληρώσει την κάλυψη των δαπανών σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ευελιξία, καθώς για την καταβολή της αποζημίωσης είναι απαραίτητη μόνο η ιατρική ή νοσοκομειακή βεβαίωση για τη διενέργεια της επέμβασης. Το ποσό που καταβάλλεται είναι ανεξάρτητο από τα έξοδα σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης.

[templatera id=”7603″]
ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
captcha

Συμπληρώστε το όνομά σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και ένας εκπρόσωπος της Generali θα επικοινωνήσει μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.