ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους, εμπεριέχει ιδιαιτερότητες και δεδομένα που πρέπει να αναλύονται προσεκτικά, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης και σωστή ασφαλιστική κάλυψη. Ο Όμιλος Generali, παγκόσμιος ηγέτης στην ασφάλιση επιχειρήσεων, με μακρόχρονη εμπειρία στην ασφάλιση κάθε είδους επιχείρησης, σας προσφέρει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες της επιχείρησης σας. Οι καλύψεις που προσφέρονται μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις δικές σας εκάστοτε ανάγκες και προδιαγραφές, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο προσαρμοσμένο στις επιχειρηματικές απαιτήσεις σας. Το υψηλό επίπεδο των επαγγελματιών που ασχολούνται με τις ασφαλίσεις μεγάλων κινδύνων, καθώς και η παγκόσμια εμπειρία μας είναι τα εχέγγυα για την καλύτερη κάλυψη που μπορεί να έχει μια επιχείρηση.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων

Ειδικά προσαρμοσμένες για τις ανάγκες της επιχείρησής σας

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ομαδικά Προγράμματα Υγείας

Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης