ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες σε περίπτωση που χρειαστεί να νοσηλευτείτε ή να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη υπηρεσία υγείας, κάνοντας χρήση του ασφαλιστικού συμβολαίου σας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Συμβουλές & Πληροφορίες

Συνεργαζόμενα Νοσηλευτικά Ιδρύματα