ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι επιχειρήσεις είναι οι ίδιοι οι άνθρωποί που τις απαρτίζουν, η διάθεσή τους για προσφορά, η ταύτισή τους με έναν κοινό στόχο και όραμα. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό να νιώθει κανείς ότι η επιχείρηση για την οποία εργάζεται και δίνει καθημερινά τον καλύτερό του εαυτό, δεν είναι ένας απρόσωπος οργανισμός, αλλά μια επιχείρηση που ενδιαφέρεται πραγματικά και φροντίζει για τους ανθρώπους της.

Η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την εποχή μας, προκαλεί έντονη ανησυχία και αυξημένη πίεση στους εργαζόμενους, οι οποίοι αποζητούν να εξασφαλίσουν το μέλλον και την οικογένειά τους. Με ένα μελετημένο ομαδικό συνταξιοδοτικό και αποταμιευτικό προγράμματα μπορείτε να προσφέρετε στους ανθρώπους σας μια ουσιαστική παροχή, που θα τους κάνει να νιώσουν πιο αισιόδοξοι και σίγουροι.

Λύσεις για τη σύνταξη με την υπογραφή της Generali

Η Generali κυριαρχεί στον χώρο των Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων και προσφέρει μια μεγάλη γκάμα λύσεων, με πελατοκεντρική εστίαση και ευελιξία.

Προσφέρει επενδυτικές λύσεις για μεγαλύτερες αποδόσεις, αλλά και αποταμιευτικά προγράμματα με εισφορές από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο – εάν αυτός το επιθυμεί. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα λήψης της σύνταξης ως εφάπαξ ποσό ή σε μηνιαίες καταβολές.

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα MyGenerali

Για την πληρέστερη ενημέρωση και παρακολούθηση των ασφαλιστικών σας αναγκών, η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyGenerali είναι στη διάθεση όλων των ασφαλισμένων σε Ομαδικό Συμβόλαιο στην Generali. Εδώ, οι ασφαλισμένοι μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν στο ομαδικό τους πρόγραμμα, από τις καλύψεις, το ενημερωτικό φυλλάδιο, μέχρι και τα στοιχεία των δικαιούχων που έχουν δηλώσει, και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για το συμβόλαιο τους.

DOWNLOAD
Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων_TRITON A M ΑΕΔΑΚ

Generali Smart Funds Prospectus

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών: Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα εγγυημένου επιτοκίου_Εργοδότης (Τακτική καταβολή)

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών: Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα εγγυημένου επιτοκίου_Υπάλληλος (Τακτική Καταβολή)

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών: Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα εγγυημένου επιτοκίου_Υπάλληλος (Έκτακτη Καταβολή)

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών: Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα συνδεδεμένο με μερίδια εσωτ. μεταβλ. κεφαλαίων_Εργοδότης (Τακτική Καταβολή)

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών: Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα συνδεδεμένο με μερίδια εσωτ. μεταβλ. κεφαλαίων_Υπάλληλος (Τακτική Καταβολή)

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών: Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα συνδεδεμένα με μερίδια εσωτ. μεταβλ. Κεφαλαίων_Εργοδότης (Έκτακτη Καταβολή)

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών: Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα συνδεδεμένα με μερίδια εσωτ. μεταβλ. Κεφαλαίων_Υπάλληλος (Έκτακτη Καταβολή)

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών: Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα για το εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο «TRITON Solutions – Conservative Profile»_Υπάλληλος (Τακτική Καταβολή)

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών: Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα για το εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο «TRITON Solutions – Balanced Profile»_Υπάλληλος (Τακτική Καταβολή)

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών: Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα για το εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο «TRITON Solutions – Growth Profile»_Υπάλληλος (Τακτική Καταβολή)

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
captcha

Συμπληρώστε το όνομά σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και ένας εκπρόσωπος της Generali θα επικοινωνήσει μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.